Страница 85

Зад. 7 Изходен текст: На сутринта времето омекна и заваля сняг. От сивото снишено небе се посипаха в надпревара дребни снежинки, запчелиха гъсто въздуха и бързо-бързо започнаха да покриват погрознялата земя с бяла рохкава покривка, девствено чиста.

           Селото се потаи, сякаш заспа под нежното копринено шумолене на снежинките.     (Елин Пелин)

           Текстът, преобразуван в сегашно време: На сутринта времето омеква и завалява сняг. От сивото снишено небе се посипват в надпревара дребни снежинки, запчеляват гъсто въздуха и бързо-бързо започват да покриват погрознялата земя с бяла рохкава покривка, девствено чиста.

           Селото се потаява, сякаш заспива под нежното копринено шумолене на снежинките.     ( Елин Пелин)

Глаголите в първоначалния и трансформирания текст се различават по време (от мин.св.вр. в сег.вр.) и по вид (от свършен в несвършен вид):

           • омекна омеква

           • заваля завалява

           • се посипаха се посипват

           • запчелиха запчеляват

           • започнаха (да покриват) започват (да покриват)

           • се потаи се потаява

           • заспа заспива

Kiss Използваш такава трансформация, когато правиш преразказ в  сегашно историческо време (преразказ от името на неутрален разказвач, сбит преразказ и др.). Запомни наставката  -ва!

Зад. 8 Белчо стана, отърси се от сламата, облиза си изтръпналите от лежане места, излезе изпод сайванта и тръгна към реката.

При трансформацията от минало несвършено време в минало свършено не може да се запази словосъчетанието всяка сутрин, тъй като то означава повтарящо се действие, а глаголите в минало свършено време означават еднократно извършени действия.

Зад. 9  Бяхме в планината. Изведнъж притъмня, започна да гърми, да се святка. Заваля пороен дъжд. Изви се буря. Стана страшно.

           • са бяхме

           • притъмнява притъмня

           • започва (да гърми, да се святка) започна

           • завалява заваля

           • извива се изви се

           • става стана

Глаголите от сегашно време трябва да бъдат трансформирани в минало свършено време, което налага и промяна на вида им - от несвършен в свършен вид.

Зад. 10 Изреченията от двете колони се различават по вида на употребените в тях глаголи: в група А - глаголи от несвършен вид (строиха, ще провеждат, засаждахме); в група Б - глаголи от свършен вид (построиха, ще проведат, засадихме).

Зад. 11  Изходен текст: Дълбоко, дълбоко в една урва, между отвесните каменисти два бряга, сред дива и непроходима растителност живееше стар и огромен глиган. Гората го помнеше и той помнеше нея много години.

             Текстът, преобразуван в сегашно време: Дълбоко, дълбоко в една урва, между отвесните каменисти два бряга, сред дива и непроходима растителност живее стар и огромен глиган. Гората го помни и той помни нея много години.

Глаголите не се променят по вид, тъй като и минало несвършено, и сегашно време са съвместими с глаголи от несвършен вид. 

Интерпретации на литературни текстове

Интерпретации на литературни текстове.

Тестове

Тестове по български език на тема правопис и езикови правила. Разберете дали можете да пишете правилно.

 

Сайтът може да бъде използван без регистрация.
Само три раздела: ЧАСТИ НА РЕЧТА, ЧАСТИ НА ИЗРЕЧЕНИЕТО и АНАЛИЗИ (на тестовете),
са със специален достъп.
Условия за платен достъп до сайта
 Вход за платените ресурси на сайта:
Вход чрез PayPal Вход чрез Сосиете женерал Експресбанк Вход чрез SMS плащане