Фразеологични словосъчетания

Фразеологизми

Не трябва да забравяш, че фразеологичното съчетание има определен смисъл, че в него думите са загубили  значението си.
Например във фразеологичното словосъчетание игла в купа сено не става дума нито за игла, нито за сено, а за невъзможна работа.
Cool Ако в условието присъства думата фразеологично (фразеологизъм) или идиоматично (идиом), не търси смисъла в прякото значение на думите.Интерпретации на литературни текстове

Интерпретации на литературни текстове.

Тестове

Тестове по български език на тема правопис и езикови правила. Разберете дали можете да пишете правилно.

 

Сайтът може да бъде използван без регистрация.
Само три раздела: ЧАСТИ НА РЕЧТА, ЧАСТИ НА ИЗРЕЧЕНИЕТО и АНАЛИЗИ (на тестовете),
са със специален достъп.
Условия за платен достъп до сайта
 Вход за платените ресурси на сайта:
Вход чрез PayPal Вход чрез Сосиете женерал Експресбанк Вход чрез SMS плащане