Главни части на изречението

Главни части

Главни части на изречението – подлог и сказуемо.

Подлогът и сказуемото са главни части на изречението, защото носят основния смисъл, означават действието (сказуемо) и вдършителя на това действие (подлог)

Напр. Тихият пролетен над моята стряха не означава нищо. Има думи, но липсват подлог и сказуемо и затова липсва мисъл. Но Тихият пролетен дъжд звънна над моята стряха (Н. Лилиев)

Подлогът и сказуемото са главни части, защото те, без други думи, могат да изразят мисъл:  Дъждът звънна.

Подлогът и сказуемото са тясно свързани и винаги се съгласуват по число и лице, а понякога и по род.

Разбира се, има изречения, в които липсват главни части:

  - Ще дойдеш ли на кино?

   - Да.

Наистина "Да" е изречение, но то има смисъл само във връзка с първото, само в определен контекст.

Вж. - Страница 16 - Страница 109; - Страница 80, зад. 2; - Страница 81, зад. 3., 6., 7.и 9., - Страница 43, - Страница 44

Група на подлога – подлогът и неговите пояснения (определение, приложение (което е вид определение), сказуемно определение)

Иван се прибра уморен, но щастлив. Група на подлога: подлогът Иван и сказуемните определения уморен и щастлив.

Големият кестен винаги ми напомня за детството. Група на подлога: подлогът кестен и съгласуваното определение големият.

Старият вълк, водачът на глутницата, вече губеше сили. Група на подлога: подлогът вълк, съгласуваното определение старият и приложението водачът на глутницата.

Група на сказуемото – сказуемото и неговите пояснения (допълнение и обстоятелствено пояснение)

В гората се виждаше уединена кошара. Група на сказуемото: сказуемото се виждаше и обстоятелственото поястение в гората.

Днес ще излизам с приятели. Група на сказуемото: сказуемото ще излизам и допълнението с приятели

Той имаше меко и добро сърце. Група на сказуемото: сказуемото имаше, допълнението сърце и съгласуваните определения на допълнението меко и добро.

Разширена част - всяка част на изречението (подлог, допълнение, обстоятелствено пояснение), която съдържа определение. Определението е разширяваща част.

 

Интерпретации на литературни текстове

Интерпретации на литературни текстове.

Тестове

Тестове по български език на тема правопис и езикови правила. Разберете дали можете да пишете правилно.

 

Сайтът може да бъде използван без регистрация.
Само три раздела: ЧАСТИ НА РЕЧТА, ЧАСТИ НА ИЗРЕЧЕНИЕТО и АНАЛИЗИ (на тестовете),
са със специален достъп.
Условия за платен достъп до сайта
 Вход за платените ресурси на сайта:
Вход чрез PayPal Вход чрез Сосиете женерал Експресбанк Вход чрез SMS плащане