Е

Еднородни части на изречението  Вж. Еднородни части

Еднозначни думи Думи, които имат само едно значение. Еднозначни думи в езика са  термините, числителните имена, личните имена, някои думи от бита.

Еднозначните думи в даден език са по-малко от многозначните.

Едносъставно изречение – Вж. Просто изречениеБезглаголно изречение; Безподложно изречение

Езикознание (лингвистика) – Наука за езика; науката, която изучава различните страни на езика (същност, строеж, развитие и др.)

Интерпретации на литературни текстове

Интерпретации на литературни текстове.

Тестове

Тестове по български език на тема правопис и езикови правила. Разберете дали можете да пишете правилно.

 

Сайтът може да бъде използван без регистрация.
Само три раздела: ЧАСТИ НА РЕЧТА, ЧАСТИ НА ИЗРЕЧЕНИЕТО и АНАЛИЗИ (на тестовете),
са със специален достъп.
Условия за платен достъп до сайта
 Вход за платените ресурси на сайта:
Вход чрез PayPal Вход чрез Сосиете женерал Експресбанк Вход чрез SMS плащане