Страница 85

Зад. 26 жребият е хвърлен  решението е взето и връщане назад няма; думи, изречени от Цезар, когато преминал река Рубикон и тръгнал с легионите си да превземе Рим

             • мамино детенце  разглезен младеж, свикнал да получава всичко наготово от родителите си; изразът се свързва с повестта на Любен Каравелов "Маминото детенце", в която Николчо (един от главните герои) е мързелив млад човек

             • пък каквото сабя покаже  какъвто ми е късметът, каквото е отредила съдбата; стих от Ботевото стихотворение "На прощаване" 

Посочените изрази са крилати фрази  цитати от литературни произведения или думи, изречени от поети, писатели, политици, обществени дейци  по конкретен повод. Крилатите фрази се използват като фразеологични словосъчетания както в художествени и медийни текстове, така и в разговорната реч.

Зад. 27 Отг. б)

Зад. 28 Отг. б)

Зад. 29 Отг. г)

Зад. 31 В първото изречение думата фразеология е употребена със значение на наука за фразеологичните словосъчетания

             • Във второто изречение фразеология означава съвкупност от употребяваните в българския език фразеологични словосъчетания

             • В третото изречение фразеология означава употреба на ефектни, но безсъдържателни изрази.

Интерпретации на литературни текстове

Интерпретации на литературни текстове.

Тестове

Тестове по български език на тема правопис и езикови правила. Разберете дали можете да пишете правилно.

 

Сайтът може да бъде използван без регистрация.
Само три раздела: ЧАСТИ НА РЕЧТА, ЧАСТИ НА ИЗРЕЧЕНИЕТО и АНАЛИЗИ (на тестовете),
са със специален достъп.
Условия за платен достъп до сайта
 Вход за платените ресурси на сайта:
Вход чрез PayPal Вход чрез Сосиете женерал Експресбанк Вход чрез SMS плащане