Страница 75

Зад. 7  Фразеологични словосъчетания в текста са:

      • не се рита срещу ръжен – не можеш да се бориш със силните на деня, с властимащите;

      • спукана ти е работата – свършено е с теб, нищо няма да успееш да направиш;

      • клатиш шапка – демонстрираш уважение, подмазваш се;

      • (аз) съм врял и кипял в тия работи – разбирам добре, имам опит.

Зад. 8 Термини: сложно съставно изречение (граматически термин), прав ъгъл (математически), равнобедрен триъгълник (математически), географска ширина (географски).

            Фразеологизми: изкарвам залъка си (изкарвам си прехраната), сметка без кръчмар (правя нещо, без да се съобразявам с важни обстоятелства), лягам си с кокошките (лягам си рано), крокодилски сълзи (неискрен плач).

             Идиоми: бълвам змии и гущери (говоря злобно), ни в клин, ни в ръкав (неуместно), през куп за грош (набързо, недобре свършена работа), вятър го вее на бяла кобила (несериозен човек, на когото не можеш да разчиташ).

Зад. 9 Фразеологизми съдържат следните изречения:

      • Момчето сглупи и сега си сърба попарата (понася последствията).

      • Остави го, пъха си носа там, където не му е работата (интересува се, намесва се).

      • Не чете, а лапа мухите (разсейва се).

Зад. 10 Той свири първа цигулка в Оркестъра на радио София (свободно словосъчетание - водещ цигулар). В тяхното семейство тя свири първа цигулка (фразеологично словосъчетание - командва).

      • Детето държи в ръцете си малко орле (свободно словосъчетание)   Той държи в ръцете си  съдбата ни (фразеологично словосъчетание - зависими сме от него, той може да направи всичко с нас)

      • Детето не можеше да слезе от сцената и трябваше да му помогна (свободно словосъчетание). Тя слезе от сцената след тридесет години в театъра и стотици роли (фразеологично словосъчетание - приключи творческия си път).

      • Тъй като му омръзна всеки ден да ги пази от съседските деца, дядото реши и си обра крушите (свободно словосъчетание)  → Беше най-наперен, а като дойде класната, пръв си обра крушите (фразеологично словосъчетание - изчезна).

      • Баба днес ми забърка вкусна каша (свободно словосъчетание) Иван забърка кашата, а после обвини нас (фразеологично словосъчетание).

      • Днес братчето ми си изми ръцете без чужда помощ (свободно словосъчетание) Драган предложи да избягаме от час, а после си изми ръцете с нас (фразеологично словосъчетание - обвини нас).

      • Толкова се изплаших, че може да се задави, но тя все пак изплю камъчето – едно нищо и никакво камъче, случайно ппопаднало в лещата (свободно словосъчетание).  Доста време ни трябваше, за да я убедим, но накрая изплю камъчето – готвели се да избягат от час по трудово (устоичиво словосъчетание - издаде тайната, каза истината)

Зад. 12  Всяко чудо за три дни – всичко отминава, всичко се забравя.

На зла круша – зъл прът - който е зъл, получава заслужено възмездие.

От трън, та на глог – все същото.

Ял кокоши крак – не може да пази тайна, много говори.

 

Интерпретации на литературни текстове

Интерпретации на литературни текстове.

Тестове

Тестове по български език на тема правопис и езикови правила. Разберете дали можете да пишете правилно.

 

Сайтът може да бъде използван без регистрация.
Само три раздела: ЧАСТИ НА РЕЧТА, ЧАСТИ НА ИЗРЕЧЕНИЕТО и АНАЛИЗИ (на тестовете),
са със специален достъп.
Условия за платен достъп до сайта
 Вход за платените ресурси на сайта:
Вход чрез PayPal Вход чрез Сосиете женерал Експресбанк Вход чрез SMS плащане