Х

Художествен стил – отличава се с употреба на думи и изразни средства, които въздействат не само на ума, но и на въображението, и на чувствата, пораждат не само мисли, но и рисуват образи, и извикват преживявания. Освен общите свойства на всеки езиков стил (яснота, естественост, точност) художественият стил има и други особености, от които най-важни са: картинност (образност), емоционалност и благозвучие.

Художествен е езиковият стил на литературните произведения: стихотворения, поеми, разкази, приказки, повести, романи, драми, художествени очерци, пътеписи и др.

Интерпретации на литературни текстове

Интерпретации на литературни текстове.

Тестове

Тестове по български език на тема правопис и езикови правила. Разберете дали можете да пишете правилно.

 

Сайтът може да бъде използван без регистрация.
Само три раздела: ЧАСТИ НА РЕЧТА, ЧАСТИ НА ИЗРЕЧЕНИЕТО и АНАЛИЗИ (на тестовете),
са със специален достъп.
Условия за платен достъп до сайта
 Вход за платените ресурси на сайта:
Вход чрез PayPal Вход чрез Сосиете женерал Експресбанк Вход чрез SMS плащане