Л

Лексикология – Вж. Лексикология

Лексема 1. Думата като езикова и речникова единица се нарича лексема. Всяка лексема се състои от словоформи (всички форми на думата).

Лексемата учебник се състои от словоформите учебник, учебника, учебникът, учебници, учебниците.

                    2. Научен термин за означаване на дума.

Лице на глагола – Вж. Глагол

 

 

Интерпретации на литературни текстове

Интерпретации на литературни текстове.

Тестове

Тестове по български език на тема правопис и езикови правила. Разберете дали можете да пишете правилно.

 

Сайтът може да бъде използван без регистрация.
Само три раздела: ЧАСТИ НА РЕЧТА, ЧАСТИ НА ИЗРЕЧЕНИЕТО и АНАЛИЗИ (на тестовете),
са със специален достъп.
Условия за платен достъп до сайта
 Вход за платените ресурси на сайта:
Вход чрез PayPal Вход чрез Сосиете женерал Експресбанк Вход чрез SMS плащане