Б

Балада  (играя) Лиро-епическо стихотворение с фантастичен сюжет, което пренася читателя в тайнствена, необикновена действителност и извиква у него особено (баладично) настроение. В баладите героите най-често попадат в трагични обстоятелства, които завършват със смърт. Обикновено за тази смърт и за трагичните обстоятелства, довели до нея, разказва самият герой (П.П.Славейков, "Неразделни"). Хр. Ботев, "Хаджи Димитър", П. Р. Славейков, "Изворът на белоногата", Ив. Вазов, "Легенди за Царевец" и др.

Интерпретации на литературни текстове

Интерпретации на литературни текстове.

Тестове

Тестове по български език на тема правопис и езикови правила. Разберете дали можете да пишете правилно.

 

Сайтът може да бъде използван без регистрация.
Само три раздела: ЧАСТИ НА РЕЧТА, ЧАСТИ НА ИЗРЕЧЕНИЕТО и АНАЛИЗИ (на тестовете),
са със специален достъп.
Условия за платен достъп до сайта
 Вход за платените ресурси на сайта:
Вход чрез PayPal Вход чрез Сосиете женерал Експресбанк Вход чрез SMS плащане