Х

Хипербола (от гр. hiperbolé - преувеличаване) – Вид троп. Силно преувеличаване на образи, предмети, действия в художествената литература с цел да се подчертаят съществени особености и да се изрази емоционално отношение. Хиперболата е пълна противоположност на литотата.

         Порти да целуна, ще избухне пламък,

           либе, отвори ми! Или си от камък?   (П. К. Яворов, "Павлета делия е Павлетица млада")

           ...като махна сабя дамаскиня,

             троицата отведнъж паднали("Бил се Марко с турци еничери")              

Интерпретации на литературни текстове

Интерпретации на литературни текстове.

Тестове

Тестове по български език на тема правопис и езикови правила. Разберете дали можете да пишете правилно.

 

Сайтът може да бъде използван без регистрация.
Само три раздела: ЧАСТИ НА РЕЧТА, ЧАСТИ НА ИЗРЕЧЕНИЕТО и АНАЛИЗИ (на тестовете),
са със специален достъп.
Условия за платен достъп до сайта
 Вход за платените ресурси на сайта:
Вход чрез PayPal Вход чрез Сосиете женерал Експресбанк Вход чрез SMS плащане