Неизменяеми части на речта

Неизменяеми части – думи, които не променят формата си, независимо от позицията, която заемат в изречението.
Неизменяеми части на речта са: наречия (горе, вчера, следователно), предлози (зад, под, около), съюзи (и, за да, че) и частици (ще, нали, не).Интерпретации на литературни текстове

Интерпретации на литературни текстове.

Тестове

Тестове по български език на тема правопис и езикови правила. Разберете дали можете да пишете правилно.

 

Сайтът може да бъде използван без регистрация.
Само три раздела: ЧАСТИ НА РЕЧТА, ЧАСТИ НА ИЗРЕЧЕНИЕТО и АНАЛИЗИ (на тестовете),
са със специален достъп.
Условия за платен достъп до сайта
 Вход за платените ресурси на сайта:
Вход чрез PayPal Вход чрез Сосиете женерал Експресбанк Вход чрез SMS плащане