Обособени части 1

Обособени частиВторостепенни части на простото изречение, които се отделят смислово и интонационно (в писмената реч – пунктуационно) от другите части на изречението.

Най-често се обособяват  определенияобстоятелствени пояснения и приложения.

Surprised В анализа на теста всички обособени части са подчертани, а в някои от случаите са посочени и синтактични синоними.Интерпретации на литературни текстове

Интерпретации на литературни текстове.

Тестове

Тестове по български език на тема правопис и езикови правила. Разберете дали можете да пишете правилно.

 

Сайтът може да бъде използван без регистрация.
Само три раздела: ЧАСТИ НА РЕЧТА, ЧАСТИ НА ИЗРЕЧЕНИЕТО и АНАЛИЗИ (на тестовете),
са със специален достъп.
Условия за платен достъп до сайта
 Вход за платените ресурси на сайта:
Вход чрез PayPal Вход чрез Сосиете женерал Експресбанк Вход чрез SMS плащане