Кога пишем И и кога Й

Често гласната И се бърка със звук, който бележим с буквата  Й.

И е гласен звук и може да образува сричка; той може да се произнася отделно и може да се свърже с мелодия.

Й не може да се произнася самостойно, а винаги се свързва с гласен звук: йа,йо, ай, ой, ей;

Й спада към съгласните и не може да образува сричка: кой-то, ни-кой, май-ка, пей-ка, лей-ка-та.

           Kiss Затова, когато се съмняваш дали да пишем И или Й, можеш да произнесеш думата и да я разделиш на срички: ако звукът се отделя в сричка или заедно със съгласни звукове образува сричка, пиши И (И-ван, тии-на); ако не се отделя в сричка, а е част от сричка, в която има гласен звук – пиши Йей-на, пей, ни-кой).  

КОГА ПИШЕМ И и КОГА Й

1. В множествено число думите никога не завършват на Й:

          • идея идеи

          • организация организации

          • материя материи

          • тролей тролеи

          • свой свои

2. Съществителни имена и местоимения, завършващи в единствено число на Й, в множествено число се пишат с И:

              Ед. ч.        Мн. ч.

          • случай случаи

          • критерий критерии

          • хербарий хербарии

          • мой     мои

          • който които

         някой някои

          • кой     кои

          чийто чиито

Surprised Относителното местоимение който не завършва на й, но то е образувано от въпросителното местоимение кой и затова се променя по същия начин. Това се отнася както за относителното местоимение чийто, образувано от въпросителното чий, така и за всички местоимения, образувани от кой и чий (никой, ничий и т.н.).

3. С Й се пишат собствени съществителни:

Благой

Паисий

Софроний

4. С Й се пишат повелителни глаголни форми:

пея пей!

чакам чакай!

играя играй!

Cool Й използваме и когато правим фонетична транскрипция на дума, в която буквите Ю, Я стоят след гласен звук или в началото на думата: ютия [йутийа]

    

Интерпретации на литературни текстове

Интерпретации на литературни текстове.

Тестове

Тестове по български език на тема правопис и езикови правила. Разберете дали можете да пишете правилно.

 

Сайтът може да бъде използван без регистрация.
Само три раздела: ЧАСТИ НА РЕЧТА, ЧАСТИ НА ИЗРЕЧЕНИЕТО и АНАЛИЗИ (на тестовете),
са със специален достъп.
Условия за платен достъп до сайта
 Вход за платените ресурси на сайта:
Вход чрез PayPal Вход чрез Сосиете женерал Експресбанк Вход чрез SMS плащане