Препинателни знаци в простото изречение

В простото изречение със запетая  се отделят еднородните части, обособените части и вметнатите думи и изрази (обръщението е вметнат израз и винаги се отделя със запетая).

Двоеточие се пише след обобщаваща дума, ако след нея следва изброяване (но ако изброяването предшества  обобщаващата дума, пред нея се пише тире, а не двоеточие).

С тире могат да се отделят обособени части и вметнати изрази. Тирето е по-силен знак от запетаята и отделянето е по-изявено, по-категорично.

Скобите са най-силният знак. С него се отделят  обособени части и вметнати изрази.Интерпретации на литературни текстове

Интерпретации на литературни текстове.

Тестове

Тестове по български език на тема правопис и езикови правила. Разберете дали можете да пишете правилно.

 

Сайтът може да бъде използван без регистрация.
Само три раздела: ЧАСТИ НА РЕЧТА, ЧАСТИ НА ИЗРЕЧЕНИЕТО и АНАЛИЗИ (на тестовете),
са със специален достъп.
Условия за платен достъп до сайта
 Вход за платените ресурси на сайта:
Вход чрез PayPal Вход чрез Сосиете женерал Експресбанк Вход чрез SMS плащане