Препинателни знаци в сложното съчинено изречение

Простите изречения в състава на сложното съчинено се свързват по два начина:  съюзно и безсъюзно.
Когато простите изречения са свързани безсъюзно, те винаги се отделят със запетая.
Съюзно свързване: някои от съюзите изискват запетая (а, но, та, па, ама, ала), а други не изискват (и, или).
Пред втората част на удвоените съюзи винаги се пише запетая (нито-нито, или-или, дали-или).
В сложното съчинено изречение тирето често замества  пропуснато сказуемо във второто просто изречение (Аз обичам шоколад, а мама – сладолед.)

Cool В анализа на теста в червено са оцветени само запетаите, отделящи простите изречения, и съюзите, свързващи простите изречения в състава на сложното съчинено.Интерпретации на литературни текстове

Интерпретации на литературни текстове.

Тестове

Тестове по български език на тема правопис и езикови правила. Разберете дали можете да пишете правилно.

 

Сайтът може да бъде използван без регистрация.
Само три раздела: ЧАСТИ НА РЕЧТА, ЧАСТИ НА ИЗРЕЧЕНИЕТО и АНАЛИЗИ (на тестовете),
са със специален достъп.
Условия за платен достъп до сайта
 Вход за платените ресурси на сайта:
Вход чрез PayPal Вход чрез Сосиете женерал Експресбанк Вход чрез SMS плащане