Съюз – сложни съюзи и съюзни думи

Сложни съюзи

1. Предлог + съюз: без да, за да, като да, освен да, преди да, въпреки че, като че, освен че, задето, освен дето, освен като, след като и др.

2. Наречие + предлог: затова че, само че, тъй че, така че, макар че, сякаш че и др.

3. Съюз + съюз: и да, ако и да, а пък, но пък, макар и, макар че, макар и да и др.

Съюзни думи – местоимения и наречия, които служат за връзка между подчиненото и главното изречение.

1. Въпросителни и относителни местоимения: кой, какъв, какво, колко, който, какъвто, чийто и др.

2. Въпросителни и относителни местоименни наречия: къде, кога, как, защо, където, когато и др.

Surprised В анализа на теста всички сложни съюзи и съюзни думи са оцветени в червено, а простите съюзи, които не са предмет на този тест, но е добре да бъдат припомнени, са оцветени в зелено.Интерпретации на литературни текстове

Интерпретации на литературни текстове.

Тестове

Тестове по български език на тема правопис и езикови правила. Разберете дали можете да пишете правилно.

 

Сайтът може да бъде използван без регистрация.
Само три раздела: ЧАСТИ НА РЕЧТА, ЧАСТИ НА ИЗРЕЧЕНИЕТО и АНАЛИЗИ (на тестовете),
са със специален достъп.
Условия за платен достъп до сайта
 Вход за платените ресурси на сайта:
Вход чрез PayPal Вход чрез Сосиете женерал Експресбанк Вход чрез SMS плащане