Синтактичен анализ

Синтактичен анализ

Да припомним:

Части на изречението – подлог, сказуемо, допълнение, обстоятелствено пояснение, определение (приложение и сказуемно определение не са включени в теста).

Разширена част – всяка част на изречението (без сказуемо), която съдържа определение.

Еднородни части – части на простото изречение, които изпълняват една и съща служба, отговарят на един и същи въпрос и са свързани  съчинително

Пряко допълнение – свързва се със сказуемото направо; непряко допълнение – свързва се със сказуемото чрез предлог.

Съгласувано определение – съгласува се по род и число с определяемото; несъгласувано определение – обикновено стои след определяемото и не се съгласува с него по род и число.

• В теста са използвани стихове на Петя Дубарова.Интерпретации на литературни текстове

Интерпретации на литературни текстове.

Тестове

Тестове по български език на тема правопис и езикови правила. Разберете дали можете да пишете правилно.

 

Сайтът може да бъде използван без регистрация.
Само три раздела: ЧАСТИ НА РЕЧТА, ЧАСТИ НА ИЗРЕЧЕНИЕТО и АНАЛИЗИ (на тестовете),
са със специален достъп.
Условия за платен достъп до сайта
 Вход за платените ресурси на сайта:
Вход чрез PayPal Вход чрез Сосиете женерал Експресбанк Вход чрез SMS плащане