Сложно съставно изречение с подчинено определително

Сложно съставно изречение с подчинено определително:

пояснява име (съществително, прилагателно, числително или местоимение) от главното изречение. Surprised Запомни това, защото само подчиненото определително изречение пояснява име от главното;

 може да стои преди, след или между частите на главното изречение;

 обикновено се отделя със запетаи.

Cool В анализа на теста всички подчинени определителни изречения са подчертани.Интерпретации на литературни текстове

Интерпретации на литературни текстове.

Тестове

Тестове по български език на тема правопис и езикови правила. Разберете дали можете да пишете правилно.

 

Сайтът може да бъде използван без регистрация.
Само три раздела: ЧАСТИ НА РЕЧТА, ЧАСТИ НА ИЗРЕЧЕНИЕТО и АНАЛИЗИ (на тестовете),
са със специален достъп.
Условия за платен достъп до сайта
 Вход за платените ресурси на сайта:
Вход чрез PayPal Вход чрез Сосиете женерал Експресбанк Вход чрез SMS плащане