Второстепенни части на изречението

Второстепенните части са такива части на изречението, които поясняват главните (подлог и сказуемо) или други второстепенни части.

Второстепенни части на изречението са:
- допълнение – пряко и непряко
- обстоятелствено пояснение – за време, място, начин, причина, цел и т.н.
- определение – съгласувано и несъгласувано
- приложение
- сказуемно определениеИнтерпретации на литературни текстове

Интерпретации на литературни текстове.

Тестове

Тестове по български език на тема правопис и езикови правила. Разберете дали можете да пишете правилно.

 

Сайтът може да бъде използван без регистрация.
Само три раздела: ЧАСТИ НА РЕЧТА, ЧАСТИ НА ИЗРЕЧЕНИЕТО и АНАЛИЗИ (на тестовете),
са със специален достъп.
Условия за платен достъп до сайта
 Вход за платените ресурси на сайта:
Вход чрез PayPal Вход чрез Сосиете женерал Експресбанк Вход чрез SMS плащане