Web Analytics Made Easy - StatCounter

Обстоятелствено пояснение

I. Обстоятелствено пояснение Второстепенна част на изречението, която пояснява сказуемото, като показва къде, кога, как, защо, при какви обстоятелства се извършва глаголното действие.

Surprised В примерите сказуемите са подчертани, а обстоятелствените пояснения са изписани с удебелен шрифт.

      • Вчера валя дъжд.ога валя дъжд? – вчера);

      • В класната стая влезе гълъб.ъде влезе гълъб? – в класната стая);

      • Децата тичат бързо. (Как тичат децата? – бързо).

Обстоятелственото пояснение отговаря на въпросите къде, кога, как, защо, колко,  по каква причина, с каква цел, зададени към сказуемото.

При синтактичен разбор на изречението обстоятелственото пояснение се подчертава с две прави  и две пресечни линии.

Обстоятелственото пояснение принадлежи на групата на сказуемото.

 

II. Иразяване

С наречие тук, там, вчера, днес, денем, нощем, сигурно и т. н.

      • там, дето либе хубаво

        черни си очи вдигнеше   (Хр. Ботев, "На прощаване")

      • Вчера научих цялото Ботево стихотворение "На прощаване";

      • Сигурно  и аз ще дойда на екскурзията.

Със съществително име (обикновено предлог + съществително име):

      • На хоризонта се появиха мачтите  на голям платноход;

      • Обичам да чета в леглото, но мама не ми разрешава;

      • В къщата нямаше никого.

С местоимение

      • До тях стоеше малко русо момиченце.

С причастие

      • Опитвам се да уча, гледайки телевизия.

Със словосъчетание

      • Няколко пъти съм се качвал на Мальовица.

 

III. Видове

1. Обстоятелствено пояснение за време отговаря на въпросите кога, откога, докога, колко време и др.

      • Вечер трудно лягам, а сутрин трудно ставам. ога лягам трудно? - вечер; Кога ставам трудно? - сутрин);

Kiss Навярно сте забелязали, че в дадения пример има и обстоятелствени пояснения за начин: Как лягам ? – трудно; Как ставам ? – трудно.

2. Обстоятелствено пояснение за място отговаря на въпросите къде, накъде, откъде, докъде и др.

      • Трябва да тръгнем нагоре, към върха. (Накъде трябва да тръгнем? – нагоре; Накъде трябва да тръгнем? – към върха);

3. Обстоятелствено пояснение за начинотговаря на въпросите как, по какъв начин

      • Лесно ще се справя със задачите по български език. ак ще се справя? – лесно);

4. Обстоятелствено пояснение за количество и степенотговаря на въпросите колко, колко пъти, в каква степен

      • Хлопането се повтори дваж, триж. (Колко пъти се повтори хлопането? – дваж, триж)

5. Обстоятелствено пояснение за причинаотговаря на въпросите защо, по каква причина

      • От вълнение Иван не можа да отговори на хубавите думи. (Защо, по каква причина не можа да отговори? от вълнение)

6. Обстоятелствени пояснения за цел, за условие, за предположение, за уточняване и др.

Вж. - Страница 92   - Страница 93; - Страница 51; - Страница 52; - Страница 61; - Страница 62

 

 

Интерпретации на литературни текстове

Интерпретации на литературни текстове.

Тестове

Тестове по български език на тема правопис и езикови правила. Разберете дали можете да пишете правилно.