Web Analytics Made Easy - StatCounter

Второстепенни части

Второстепенни части – Части на изречението, които поясняват главните части или техните пояснения.

Второстепенни части на изречението са: допълнение, обстоятелствено пояснение, определение, приложение и сказуемно определение.

Допълнението и обстоятелственото пояснение поясняват  сказуемото;

Определението, приложението и сказуемното определение поясняват съществително име в изречението и затова могат да бъдат и в групата на подлога, и в групата на сказуемото.

Laughing Въпреки че се нарича сказуемно определение, тази част на изречението не пояснява сказуемото, а  съществително име посредством сказуемото.

Група на подлога - подлог, определение (приложение, сказуемно определение)

 Група на сказуемото - сказуемо, допълнение, обстоятелствено пояснение

Разширена част - всяка част на изречението (подлог, допълнение или обстоятелствено пояснение), която съдържа определение. Определението е разширяваща част.

Вж. Тест;  - Страница 48; - Страница 49; - Страница 50; - Страница 92   - Страница 93; - Страница 51; - Страница 52; - Страница 61; - Страница 62

 

Интерпретации на литературни текстове

Интерпретации на литературни текстове.

Тестове

Тестове по български език на тема правопис и езикови правила. Разберете дали можете да пишете правилно.