Web Analytics Made Easy - StatCounter

Спрежение на глагола в българския език

Спрежение на глагола в българския език

I. Всички глаголи в българския език (без спомагателните съм, ща и бъда) са разпределени в три групи, наречени спрежения.

II. Правилно спрегнат е този глагол, който заедно с местоимението образува естествен израз (Аз играя; Той пропя).

Първо спрежение – глаголи, които в 3. л., ед. ч., сег. вр. завършват на Е: пея (той пее), чета, играя, мечтая, желая, пропея, изиграя, прочета, размечтая се, пожелая и т.н.

Глаголи от несвършен вид                                                         Глаголи от свършен вид

Сегашно време

Единствено число                       Множествено число                                            Единствено число                                       Множествено число

1 л. аз    пея                      ние пеем                                             аз   (да) пропея                           ние (да) пропеем

2 л. ти    пееш                    вие пеете                                           ти   (да) пропееш                         вие (да) пропеете

3 л. той  пее                      те   пеят                                             той (да) пропее                            те   (да) пропеят

 

Минало свършено време

Единствено число                       Множествено число                                             Единствено число                                      Множествено число

1 л. аз   пях                        ние  пяхме                                         аз   пропях                                   ние пропяхме

2 л. ти   пя                          вие  пяхте                                         ти   пропя                                     вие пропяхте

3 л. той пя                          те    пяха                                           той пропя                                     те   пропяха        

 

Минало несвършено време

Единствено число                       Множествено число                                             Единствено число                                   Множествено число

1 л. аз   пеех                      ние  пеехме                                        аз   (ако) пропеех                        ние (ако) пропеехме

2 л. ти   пееше                   вие  пеехте                                         ти   (ако) пропееше                      вие (ако) пропеехте

3 л. той пееше                   те    пееха                                           той (ако) пропееше                      те   (ако) пропееха      

 

Минало неопределено време  (спомаг. глагол съм, сег. време + мин. св. деят. причастие)

Единствено число                       Множествено число                                             Единствено число                                   Множествено число

1 л. аз   съм пял                 ние сме пели                                       аз   съм пропял                            ние сме пропели

2 л. ти   си пял                   вие сте пели                                        ти   си пропял                              вие сте пропели

3 л. той  е пял                    те   са пели                                         той  е пропял                               те    са пропели

 

Минало предварително време (спомаг. глагол съм, мин. време + мин. св. деят. причастие)

Единствено число                       Множествено число                                               Единствено число                                     Множествено число

1 л. аз   бях пял                 ние  бяхме пели                                    аз   бях пропял                            ние бяхме пропели

2 л. ти   беше (бе) пял        вие  бяхте пели                                    ти   беше (бе) пропял                   вие бяхте пропели

3 л. той беше (бе) пял        те    бяха пели                                      той беше (бе) пропял                   те  бяха пропели     

 

Бъдеще време (частицата ще + сег. време на глагола)

Единствено число                       Множествено число                                                 Единствено число                                      Множествено число

1 л. аз    ще пея                 ние ще пеем                                          аз  ще пропея                                ние ще пропеем

2 л. ти    ще пееш               вие ще пеете                                         ти  ще пропееш                             вие ще пропеете

3 л. той  ще пее                  те  ще пеят                                           той ще пропее                               те   ще пропеят

Отрицателни форми на бъдеще време

Единствено число                       Множествено число                                                 Единствено число                                       Множествено число

1 л.  аз   няма да пея          ние няма да пеем                                  аз няма да пропея                          ние няма да пропеем

2 л.  ти   няма да пееш       вие няма да пеете                                 ти  няма да пропееш                      вие няма да пропеете

3 л.  той  няма да пее         те   няма да пеят                                  той няма да пропее                        те   няма да пропеят

 

Бъдеще време в миналото (спомаг. глагол ща, мин. време + съюза да + сег. време на глагола)

Единствено число                       Множествено число                                                  Единствено число                                        Множествено число

1 л. аз щях да пея                ние щяхме да пеем                              аз  щях да пропея                             ние щяхме да пропеем

2 л. ти  щеше да пееш          вие щяхте да пеете                             ти  щеше да пропееш                        вие щяхте да пропеете

3 л. той щеше да пее            те   щяха да пеят                                той щеше да пропее                          те   щяха да пропеят

Отрицателни форми на бъдеще време в миналото

Единствено число                       Множествено число                                                  Единствено число                                       Множествено число

1 л. аз нямаше да пея          ние нямаше да пеем                            аз  нямаше да пропея                      ние нямаше да пропеем

2 л. ти нямаше да пееш       вие нямаше да пеете                           ти  нямаше да пропееш                    вие нямаше да пропеете

3 л. той  нямаше да пее       те нямаше да пеят                              той нямаше да пропее                      те  нямаше да пропеят

 

Бъдеще предварително време (частицата ще + спомаг. глагол съм, сегашно време + мин. св. деят. причастие)

Единствено число                       Множествено число                                                  Единствено число                                     Множествено число

1 л. аз  ще съм пял              ние ще сме пели                                аз  ще съм пропял                           ние ще сме пропели

2 л. ти  ще си пял                вие ще сте пели                                 ти  ще си пропял                             вие ще сте пропели

3 л. той ще е пял                 те   ще са пели                                  той ще е пропял                              те   ще са пропели  

Отрицателни форми на бъдеще предварително време

Единствено число                       Множествено число                                                  Единствено число                                      Множествено число

1 л. аз    няма да съм пял     ние няма да сме пели                        аз няма да съм пропял                     ние няма да сме пропели

2 л. ти    няма да си пял       вие няма да сте пели                        ти няма да пропееш                         вие няма да пропеете

3 л. той  няма да е пял         те   няма да са пели                         той няма да пропее                          те няма да пропеят

 

Бъдеще предварително време в миналото (спомаг. глагол ща, мин. време + съюза да + спомаг. глагол съм, сег. време + мин. св. деят. причастие)

Единствено число                            Множествено число                                              Единствено число                                    Множествено число

1 л. аз щях да съм пял             ние щяхме да сме пели                   аз  щях да съм пропял                      ние щяхме да сме пропели

2 л. ти щеше да си пял            вие щяхте да сте пели                    ти   щеше да си пропял                     вие щяхте да пропели

3 л. той щеше да е пял            те   щяха да са пели                       той щеше да е пропял                       те    щяха да са пропели

Отрицателни форми на бъдеще предварително време в миналото

Единствено число                             Множествено число                                             Единствено число                                       Множествено число

1 л. аз нямаше да съм пял        ние нямаше да сме пели                 аз нямаше да съм пропял                   ние нямаше да сме пропели

2 л. ти нямаше да си пял          вие нямаше да сте пели                 ти нямаше да си пропял                     вие нямаше да сте пропели

3 л. той  нямаше да е пял         те нямаше да са пели                     той нямаше да е пропял                    те нямаше да са пропели

 

Второ спрежение глаголи, които в 3. л., ед. ч., сег. вр. завършват на И: свиря (той свири), летя, работя, вървя, строя, изсвиря, полетя, разработя, застроя и т.н.

 

Глаголи от несвършен вид                                                         Глаголи от свършен вид

Сегашно време

Единствено число                             Множествено число                                          Единствено число                                       Множествено число

1 л. аз    летя                           ние летим                                           аз   (да) полетя                             ние (да) полетим

2 л. ти    летиш                        вие летите                                          ти   (да) полетиш                           вие (да) полетите

3 л. той  лети                           те   летят                                            той  (да) полети                            те   (да) полетят

 

Минало свършено време

Единствено число                            Множествено число                                          Единствено число                                      Множествено число

1 л. аз   летях                         ние  летяхме                                        аз   полетях                                   ние полетяхме

2 л. ти   летя                           вие летяхте                                         ти   полетя                                     вие полетяхте

3 л. той летя                           те    летяха                                          той полетя                                     те   полетяха      

 

Минало несвършено време

Единствено число                            Множествено число                                          Единствено число                                     Множествено число

1 л. аз   летях                        ние  летяхме                                         аз   (ако) полетях                           ние (ако) полетяхме

2 л. ти   летеше                     вие  летяхте                                          ти   (ако) полетеше                        вие (ако) полетяхте

3 л. той летеше                     те    летяха                                            той (ако) полетеше                        те   (ако) полетяха  

 

Минало неопределено време

Единствено число                           Множествено число                                            Единствено число                                  Множествено число

1 л. аз   съм летял                 ние сме летели                                      аз  съм полетял                          ние сме полетели и т.н.

 

Минало предварително време

Единствено число                           Множествено число                                            Единствено число                                  Множествено число

1 л. аз   бях летял                ние  бяхме летели                                   аз  бях полетял                           ние бяхме полетели и т.н.

 

Бъдеще време

Единствено число                          Множествено число                                           Единствено число                                    Множествено число

1 л. аз    ще летя                  ние ще летим                                     аз   ще  полетя                              ние ще полетим

2 л. ти    ще летиш               вие ще летите                                    ти   ще  полетиш                            вие ще полетите

3 л. той  ще лети                  те  ще летят                                       той ще полети                               те   ще полетят

Отрицателни форми на бъдеще време

Единствено число                        Множествено число                                           Единствено число                                     Множествено число

1 л.  аз   няма да летя         ние няма да летим                               аз няма да полетя                          ние няма да полетим  и т.н.

 

Бъдеще време в миналото

Единствено число                        Множествено число                                           Единствено число                                      Множествено число

1 л. аз щях да летя                 ние щяхме да летим                          аз  щях да полетя                            ние щяхме да полетим

2 л. ти  щеше да летиш          вие щяхте да летите                          ти  щеше да полетиш                       вие щяхте да полетите

3 л. той щеше да лети            те   щяха да летят                             той щеше да полети                        те   щяха да полетят

Отрицателни форми на бъдеще време в миналото

Единствено число                            Множествено число                                      Единствено число                                     Множествено число

1 л. аз нямаше да летя          ние нямаше да летим                        аз  нямаше да полетя                     ние нямаше да полетим  и т.н.

 

Бъдеще предварително време

Единствено число                              Множествено число                                      Единствено число                                      Множествено число

1 л. аз  ще съм летял              ние ще сме летели                          аз  ще съм полетял                        ние ще сме полетели  и т.н.

Отрицателни форми на бъдеще предварително време

Единствено число                              Множествено число                                      Единствено число                                      Множествено число

1 л. аз няма да съм летял     ние няма да сме летели                     аз няма да съм полетял                  ние няма да сме полетели  и т.н.

 

Бъдеще предварително време в миналото

Единствено число                              Множествено число                                       Единствено число                                       Множествено число

1 л. аз щях да съм летял              ние щяхме да сме летели           аз  щях да съм полетял                 ние щяхме да сме полетели и т.н.

Отрицателни форми на бъдеще предварително време в миналото

Единствено число                               Множествено число                                      Единствено число                                        Множествено число

1 л. аз нямаше да съм летял         ние нямаше да сме летели         аз нямаше да съм полетял             ние нямаше да сме полетели и т.н.

 

 

Трето спрежение – глаголи, които в 3. л., ед. ч., сег. вр. завършват на А, Я: рисувам (той рисува), оглеждам, събирам, хвърлям, вслушвам се, нарисувам, заоглеждам, засъбирам, изпонарисувам и т.н.

 

Глаголи от несвършен вид                                                                                              Глаголи от свършен вид

Сегашно време

Единствено число                                         Множествено число                            Единствено число                                Множествено число

1 л. аз  рисувам                                  ние рисуваме                                      аз   (да) изпонарисувам                    ние (да) изпонарисуваме

2 л. ти  рисуваш                                  вие рисувате                                      ти   (да) изпонарисуваш                   вие (да) изпонарисувате

3 л. той рисува                                   те  рисуват                                          той (да) изпонарисува                     те   (да) изпонарисуват

 

Минало свършено време

Единствено число                                        Множествено число                            Единствено число                                  Множествено число

1 л. аз  рисувах                                   ние рисувахме                                   аз  изпонарисувах                             ние изпонарисувахме

2 л. ти  рисува                                     вие рисувахте                                   ти  изпонарисува                               вие изпонарисувахте

3 л. той рисува                                   те  рисуваха                                       той изпонарисува                              те  изпонарисуваха

 

Минало несвършено време

Единствено число                                       Множествено число                             Единствено число                                  Множествено число

1 л. аз  рисувах                                   ние рисувахме                                   аз   (ако) изпонарисувах                  ние (ако) изпонарисувахме

2 л. ти  рисуваше                                вие рисувахте                                    ти   (ако) изпонарисуваше               вие (ако) изпонарисувахте

3 л. той рисуваше                               те  рисуваха                                       той (ако) изпонарисуваше               те   (ако) изпонарисуваха      

 

 Минало неопределено време

Единствено число                                      Множествено число                              Единствено число                                  Множествено число

1 л. аз  съм рисувал                             ние сме рисували                               аз   съм изпонарисувал                   ние сме изпонарисували и т.н.

 

 Минало предварително време

Единствено число                                      Множествено число                               Единствено число                                 Множествено число

1 л. аз  бях рисувал                             ние бяхме рисували                            аз  бях изпонарисувал                      ние бяхме изпонарисували и т.н.

 

 Бъдеще време

Единствено число                                     Множествено число                                Единствено число                                  Множествено число

1 л. аз  ще рисувам                              ние ще рисуваме                                 аз  ще изпонарисувам                     ние ще изпонарисуваме

2 л. ти  ще рисуваш                             вие ще рисувате                                  ти  ще изпонарисуваш                     вие ще изпонарисувате

3 л. той ще рисува                               те  ще рисуват                                     той ще изпонарисува                      те  ще изпонарисуват

Отрицателни форми на бъдеще време

Единствено число                                    Множествено число                                 Единствено число                                  Множествено число

1 л. аз   няма да рисувам                     ние няма да рисуваме                            аз няма да изпонарисувам              ние няма да изпонарисуваме

 

 Бъдеще време в миналото

Единствено число                                    Множествено число                                Единствено число                                   Множествено число

1 л. аз  щях да рисувам                       ние щяхме да рисуваме                       аз  щях да изпонарисувам                    ние щяхме да изпонарисуваме

2 л. ти  щеше да рисуваш                    вие щяхте да рисувате                        ти  щеше да изпонарисуваш                 вие щяхте да изпонарисувате

3 л. той щеше да рисува                      те  щяха да рисуват                            той щеше да изпонарисува                  те  щяха да изпонарисуват

Отрицателни форми на бъдеще време в миналото

Единствено число                                    Множествено число                                Единствено число                                   Множествено число

1 л. аз  нямаше да рисувам                  ние нямаше да рисуваме                     аз  нямаше да изпонарисувам               ние нямаше да изпонарисуваме и т.н.

 

 Бъдеще предварително време

Единствено число                                    Множествено число                                  Единствено число                                 Множествено число

1 л. аз  ще съм рисувал                       ние ще сме рисували                            аз  ще съм изпонарисувал                 ние ще сме изпонарисували и т.н.

Отрицателни форми на бъдеще предварително време

Единствено число                                     Множествено число                                 Единствено число                                  Множествено число

1 л. аз  няма да съм рисувал                ние няма да сме рисували                      аз  няма да съм изпонарисувал           ние няма да сме изпонарисували и т.н.

 

Бъдеще предварително време в миналото

Единствено число                                     Множествено число                                  Единствено число                                  Множествено число

1 л. аз  щях да съм рисувал                  ние щяхме да сме рисували                  аз  щях да съм изпонарисувал             ние щяхме да сме изпонарисувалии т.н.

Отрицателни форми на бъдеще предварително време в миналото

Единствено число                                    Множествено число                                  Единствено число                                   Множествено число

1 л.аз нямаше да съм рисувал              ние нямаше да сме рисували                 аз нямаше да съм изпонарисувал          вие нямаше да сте изпонарисували и т.н.

 

Cool Най-лесно спрежението на глагола се определя в 3л., ед. ч., бъдеще време, защото то се образува от сегашно време + частицата ще и всеки може да го направи. Достатъчно е да запомним формулата ТОЙ ЩЕ.

 

      Той ще се зеленее  І спр.

 

      Той ще се носи  ІІ спр.

 

      Той ще идва  ІІІ спр.

 

Kiss Изразяване на граматичните значения при сложните глаголни форми:

 

Лицепроменя се само спомагателния глагол (аз съм загубил, ти си загубил; аз бях загубил, ти беше загубил)

 

Числопроменят се и двете части: той е загубил, те са загубили; той беше загубил, те бяха загубили

 

Родпроменя се само причастието: ти си загубил, ти си загубила, ти си загубило; ти беше загубил, ти беше загубила, ти беше загубило.

 

 

 

Интерпретации на литературни текстове

Интерпретации на литературни текстове.

Тестове

Тестове по български език на тема правопис и езикови правила. Разберете дали можете да пишете правилно.