Web Analytics Made Easy - StatCounter


I. Съществителни имена   са думите, с които назоваваме различни предмети (стол, маса, учебник), лица (ученик, жена, Иван), вещества (ориз, глина, стомана), животни (котка, гълъб, елен), преживявания (радост, мисъл, представа) и др.

Съществително име е всяка дума, която можем да свържем с числителните имена един, една, едно, едни  (един сезон, една шестица, едно чувство, едни учебници).

 

II. Граматически признаци

1. Род Съществителното име има постоянен род, който определяме пак с числителните имена един, една, едно:

      • Мъжки род (м. р.)един самолет; един вълшебник; един стол; един домат; един празник; един подражател;

      • Женски род (ж. р.)една стая;За да прочететe цялата статия, кликнете тук

Интерпретации на литературни текстове

Интерпретации на литературни текстове.

Тестове

Тестове по български език на тема правопис и езикови правила. Разберете дали можете да пишете правилно.

 

Достъп до платените ресурси на сайта
 
Вход за платените ресурси на сайта:
Вход за платените ресурси