Web Analytics Made Easy - StatCounter

Членуване


Членуване – Имената в българския език могат да представят предмета като познат, известен и като непознат, неизвестен:

В изречението Дай стол  не се посочва кой или какъв да бъде този стол;

В изречението Дай стола предметът е определен; говорещият и слушащият знаят за кой стол говорят.

Окончанието, което приемат формите на съществителното, за да се изрази определеност, се нарича член. Прибавянето на член към формите на съществителното наричаме членуване, а самите форми, които имат член, се наричат членувани.

 Започни теста

Интерпретации на литературни текстове

Интерпретации на литературни текстове.

Тестове

Тестове по български език на тема правопис и езикови правила. Разберете дали можете да пишете правилно.

 

Условия за ползване на разделите Части на речта, Части на изречението и Тестове (отговори)
Условия и начини за плащане
Вход за платените ресурси на сайта:
Вход за платените ресурси