Web Analytics Made Easy - StatCounter

Части на речта

ЧАСТИ НА РЕЧТА –всички думи в езика, разпределени в десет групи според заначението им и начина,
по който се променят (или не се променят).

ИЗМЕНЯЕМИ ДУМИ
1. Съществително име (връх)
2. Прилагателно име (висок)
3. Числително име (един
4. Местоимение    (аз)  
5. Глагол (изкачвам)
  НЕИЗМЕНЯЕМИ ДУМИ
6. Наречие (горе)
7. Съюз (че)
8. Предлог (пред)
9. Частица (ще)
10. Междуметие (ех)
     
Самостойни думи    
(свързваме ги конкретна
представа – книга, уча)
1. Съществително име (компютър)
2. Прилагателно име (нов)     
3. Числително име  (пети)
4. Местоимение    (твой)
5. Глагол (вървя)
6. Наречие (завинаги)
  Несамостойни думи
(нямат конкретно значение извън
изречението – и, че, на, ли, а)    

7. Съюз (ту-ту)
8. Предлог (със)
9. Частица  (най)
10. Междуметие (мяу-мяу)
  

 

 

Интерпретации на литературни текстове

Интерпретации на литературни текстове.

Тестове

Тестове по български език на тема правопис и езикови правила. Разберете дали можете да пишете правилно.