Страница 36

Зад. 30 С уважителните форми за второ лице множествено число приемете, Ви, Вас, Вашето  учениците изразяват отношението си към г-жа Донева.

              Пунктуация: обръщението е отделено със запетая; възклицателните изречения завършват с удивителен знак; след израза С уважение правилно е поставено двоеточие.

Интерпретации на литературни текстове

Интерпретации на литературни текстове.

Тестове

Тестове по български език на тема правопис и езикови правила. Разберете дали можете да пишете правилно.

 

Условия за ползване на разделите Части на речта, Части на изречението и Тестове (отговори)
Условия и начини за плащане
Вход за платените ресурси на сайта:
Вход за платените ресурси