Web Analytics Made Easy - StatCounter


Страница 43

 Surprised Подлозите са подчертани, а сказуемите са изписани с удебелен шрифт.

Зад. 1 С кошница в ръцете,

            с весели лица,

            тръгнаха отново

            стари и деца.

 Подлогът и сказуемото са съгласувани по число: тръгнаха – мн. ч.; стари и деца – еднородни подлози, мн. ч.

 По цел на общуване изречението е съобщително, а по състав е просто, разширено.

 

Зад. 2 • Петър слушал песента на славея. (Подлогът и сказуемото са съгласувани по род и число: Петър – м. р., ед. ч. и слушал – м. р., ед. ч.)

            Малкото кученце яде бързо. (Съгласуване по число.)

            Българската телевизия организира конкурс за дисководещи. (Съгласуване по число.)

            Ваня и Христина спят до късно. (Съгласуване по число.)

            Моето братче предпочита българските филми. (Съгласуване по число.)

 

Зад. 3 В думите царят, лесничея и лесничеят  с буквата я се отбелязва мекост  на предходна съгласна или съчетанието от звукове йъ:

            царят [царьът]  – мекост на съгласния звук р;

            лесничея [лесничейъ] – (след гласен звук) съчетанието йъ;

            лесничеят [лесничейът] – (след гласен звук) съчетанието  йъ.

 

 

 

 

Интерпретации на литературни текстове

Интерпретации на литературни текстове.

Тестове

Тестове по български език на тема правопис и езикови правила. Разберете дали можете да пишете правилно.

 

Условия за ползване на разделите Части на речта, Части на изречението и Тестове (отговори)
Условия и начини за плащане
Вход за платените ресурси на сайта:
Вход за платените ресурси