Web Analytics Made Easy - StatCounter


Страница 50

Cool В изреченията подлозите са подчертани, а допълненията са изписани с удебелен шрифт.

Зад. 24 Коларят водеше коня.  

          • Моят приятел помогна на болния.

           • Болният благодари на болногледача.

          • Ковачът размаха чука.

Изговор:

коларят[ коларьът] След съгласен звук (р) буквата я означава мекост на този съгласен. При транскрибция тази мекост се означава с ь, след което се прибавя определителният член ът

коня –  [ коньъ]

Изговор: моят [ мойът] След гласен звук буквата я означава два звука й и ъ. При транскрипция се изписват тези звукове.

болния –[ болнийъ]

 

Зад. 25  Учениците са допуснали грешки при употребата на предлозите срещу, пред и към.

Редактиране:

           Най-после го защити от нападките.

          • Авторът се възхищава на героизма на народа.

          Той се възмущава от постъпките му.

Причина за грешките: Учениците не са съобразили, че предлозите срещу, пред и към означават местоположение и посока: Вървя към стадиона; Чакам те пред стадиона; Вървя срещу вятъра; Искам да седна не срещу теб, а до теб.

 

Зад. 26 Аз поех щефетата (пр. доп.).

          • Поех щафетата (пр. доп.) от Иван (непр. доп.).

          Аз поех щафетата от Иван. 

                                                                                                            

Интерпретации на литературни текстове

Интерпретации на литературни текстове.

Тестове

Тестове по български език на тема правопис и езикови правила. Разберете дали можете да пишете правилно.

 

Условия за ползване на разделите Части на речта, Части на изречението и Тестове (отговори)
Условия и начини за плащане
Вход за платените ресурси на сайта:
Вход за платените ресурси