Страница 54

Зад. 38 Eek Подлогът е подчертан, сказуемото е изписано с удебелен шрифт, допълнението е оцветено в синьо, обстоятелственото пояснение – в зелено, а определението – в червено.

Една сутрин старата лястовичка смъкна своята саката рожба в градината.

Определенията са изразени с прилагателни имена (старата, саката), числително име (една) и местоимение (своята).

 

Зад. 39 Отг. В)    Заекът изскочи от близкия зелен храст.

Определенията близкия и зелен не са еднородни, защото поясняват съществителното храст по различен начин (за място и за цвят) и затова не се отделят със запетая.

 

Зад. 40 Определенията придават точност, конкретност, яркост на изказа; с тях се изтъкват характерни признаци на предмета. Без подходящи определения всяка картина би изглеждала неопределена, сива, едноцветна.

 

Зад. 41 eekОпределенията са оцветени в червено, а поясняваната дума е изписана с удебелен шрифт.

            Завивам с черга бяла

            земята погрозняла.

            Сковавам аз реките

            и помрачавам дните.

            Но пак съм ви любима.

            Наричайте ме?...

                        (Асен Разцветников)

Определенията обикновено стоят пред поясняваната дума, но в поетичната реч те често стоят след нея (виж текста). Тази промяна на местата в литературознанието се нарича инверсия. С инверсията в поетичната реч се постига рима, ритъм и по-голяма художественост на изказа.

 

Зад. 42 Когато определението е прилагателно име от м. р., ед. ч., то приема определителния член на думата, която пояснява: ако е подлог – пълен член, ако е допълнение или обстоятелство – кратък член

Сравнете: Вятърът (подлог) брули жълтите листа. Есенният вятър (разширен подлог – определителният член се приема от определението) брули жълтите листа.

Заекът изскочи от храста. → Заекът изскочи от близкия храст.

 

Зад. 43 eekОпределенията са оцветени в червено.

            Слушат ромона приятен

            Нивите нашир и длъж.

            Пада топъл, благодатен,

            пада златен майски дъжд.

                                    (Николай Соколов)

Ромона приятен – инверсия; обърни внимание на римата, която се постига чрез инверсията: приятен - благодатен.

Определенията топъл и благодатен са еднородни (между тях можем да поставим съюза итопъл и благодатен), затова са отделени със запетая.

 Определенията златен и майски не са еднородни (между тях не можем да поставим съюза и), затова не са отделени със запетая.

 

 

                                                                                                                

Интерпретации на литературни текстове

Интерпретации на литературни текстове.

Тестове

Тестове по български език на тема правопис и езикови правила. Разберете дали можете да пишете правилно.

 

Условия за ползване на разделите Части на речта, Части на изречението и Тестове (отговори)
Условия и начини за плащане
Вход за платените ресурси на сайта:
Вход за платените ресурси