Страница 58

Зад. 51 Еленът и сърненцето

Тема на приказката: Високомерието на стария елен

Подтеми: Старият елен води стадото към капан

                Малкото сърне знае за капана и се опитва да предупреди водача

               • Старият елен горделиво отпъжда сърненцето

                Стадото пада в капана

                Старият елен съжалява, че „послушал“ гордостта си и не се е доверил на малкото сърненце

Ключови думи: стар елен, сърненце, трап, стадо

План на текста: Еленът и сърненцето

1.Старият елен води стадото към капан

2.Малкото сърне знае за капана и се опитва да предупреди водача

3.Старият елен горделиво отпъжда сърненцето

4.Стадото пада в капана

5.Старият елен съжалява, че „послушал“ гордостта си и не се е доверил на малкото сърненце

=

Зад. 52 Когато правим преразказ на текст, предаваме съдържанието точно, цялостно и последователно, без да променяме събитията, героите, времето и мястото на действието. Пряката реч (речта на героите) преобразуваме в непряка. Когато преразказваме приказка, използваме глаголни форми в минало време на –л, -ла, - ло, -ли.

 

Зад 53 Ученикът е допуснал много грешки: фактически (дрехи – чехли); пряката реч не е преобразувана в непряка; правописни (рекал, вм рекъл) и др.

 

Редактиран вариант: Имало едно време един цар, който всеки ден купувал нови чехли на дъщеря си, но на другия ден те били вече скъсани. Един ден той обявил, че който разкрие тайната, ще се ожени за царската дъщеря и ще получи половината царство. Много юнаци се опитали, но всички загубили главите си.

            Веднъж дошъл един келеш и попитал царя какво ще му даде, ако открие тайната. Царят отвърнал, че ще получи половината царство и дъщеря му за жена.

            Вечерта келешът се приготвил да варди пред стаята, в която спяла царската дъщеря. Когато го видяла що за човек е, тя се засмяла и си рекла, че едва ли този келеш ще успее да я опази.

            Легнала дъщерята да спи, но по едно време дошъл един змей.  Царската дъщеря се облякла с най-хубавите си дрехи и двамата тръгнали на разходка. Келешът ги проследил.

            По някое време змеят хвърлил една златна китка на дъщерята и двамата започнали да си я подмятат, докато келешът не я хванал. Той се скрил зад едно голямо дърво. Змеят и дъщерята търсили китката, търсили, но не я намерили и продължили да се разхождат.

                                                                                                             

                                                                                                          

Интерпретации на литературни текстове

Интерпретации на литературни текстове.

Тестове

Тестове по български език на тема правопис и езикови правила. Разберете дали можете да пишете правилно.

 

Условия за ползване на разделите Части на речта, Части на изречението и Тестове (отговори)
Условия и начини за плащане
Вход за платените ресурси на сайта:
Вход за платените ресурси