Страница 63

Зад. 1 Значения на думата гората:

речниково – 1. Земна площ, обрасла с вървета. 2. Самите дървета. Борова гора.

граматично – съществително име, ж.р.,ед.ч., членувано (та)

Значения на думата пръхкав

речниково – Който лесно се разпада или троши

граматично – прилагателно име, м.р., ед.ч.

Справки за речниковото значение на думите правим в Български тълковен речник или Речник на българския език.

Значението на думата във всеки текст се определя от думите, които я заобикалят, от контекста. Вж. Езикови термини

 

Зад. 2 ♦ С първото си значение (продължителност, траене на нещо) думата време е употребена в последното изречение (времето тече бавно).

            С второто си значение (състояние на атмосферата) думата време е употребена във второто изречение (времето омекна).

            Дойде време за борба (удобен, сгоден случай).

            Времето на Възраждането е най-великото българско време (епоха, век).

            Възможни грешки:  Може да бъде изпусната съгласната т в края на думите продължителност и облачност.

            Може да се напише згоден, вместо сгоден.

Интерпретации на литературни текстове

Интерпретации на литературни текстове.

Тестове

Тестове по български език на тема правопис и езикови правила. Разберете дали можете да пишете правилно.

 

Условия за ползване на разделите Части на речта, Части на изречението и Тестове (отговори)
Условия и начини за плащане
Вход за платените ресурси на сайта:
Вход за платените ресурси