Страница 67

Зад. 14 В планината се диша леко.

             Високите цели се постигат трудно.

 

Зад. 15 На чорбаджията волята, на сиромаха неволята.

             Учен да те бие, прост да те не милва.

            Трудът краси човека, а мързелът го грози.

            Светът за едни е рай, за други - мъка безкрай.

 

Зад. 16 Думите мед - мед, пита - пита   се пишат по един и същи начин, но означават различни неща; те са омоними:

             мед - химически елемент, червеникав метал

             мед - сладко вещество, което пчелите изработват от сока на цветовете

             пита - вид кръгъл  хляб

             пита - задава въпрос

 

Зад. 17 мед (химически елемент) - същ. име, ж.р., ед.ч.; мед, медта

             мед (храна) - същ. име, м.р., ед.ч.; меда, медът

             пита (вид хляб) - същ. име, ж.р., ед.ч.; пита, пити, питата, питите

             пита (задава въпрос) - глагол, 3 л., ед.ч. сег. вр., III спр.

                                  сегашно време

                     ед. ч.                                      мн.ч.

            1 л. аз питам                             ние питаме

            2 л. ти питаш                           вие питате

            3 л. той, тя, то пита             те питат 

           Омонимите са непълни, защото съвпадат само някои от формите им.

 

Зад. 18 хали - буен вятър, буря

             хала - митични същества, змейове

             хана (хан) - крайпътно заведение за хранене и преспиване на пътници; странноприемница

             хан -  прабългарски, тюркски владетел. Хан Аспарух.

 

 

 

 

Интерпретации на литературни текстове

Интерпретации на литературни текстове.

Тестове

Тестове по български език на тема правопис и езикови правила. Разберете дали можете да пишете правилно.

 

Условия за ползване на разделите Части на речта, Части на изречението и Тестове (отговори)
Условия и начини за плащане
Вход за платените ресурси на сайта:
Вход за платените ресурси