- Страница 82

Зад. 6 Тема на текста: Гербът на София

Съществителни имена                          Прилагателни имена                           Числителни имена

гербът                                                     рисувалното                                       хиляда деветстотин и деветдесета

проект                                                     всемирно                                             двадесет и четвърти

изложение                                               народния                                              хиляда деветстотин и единайста

Интерпретации на литературни текстове

Интерпретации на литературни текстове.

Тестове

Тестове по български език на тема правопис и езикови правила. Разберете дали можете да пишете правилно.

 

Условия за ползване на разделите Части на речта, Части на изречението и Тестове (отговори)
Условия и начини за плащане
Вход за платените ресурси на сайта:
Вход за платените ресурси