- Страница 85

 

Зад. 13 а. Хората не падаха духом, не униваха. У тях се събуди желание за труд и за по-хубав живот (Елин Пелин).

тях3л., мн.ч., вин.п.;замества хората; в изречението изпълнява службата на допълнение; в текста има свързваща функция

б. Той тичаше тъй бързо, че ако го бяхте видели тогава, ще си помислите, че всеки миг може да излети от дрехите си (Йордан Радичков).

той3л., ед.ч., м.р.; замества име на лице, което е назовано по-рано; изпълнява службата на подлог;

го3л., ед.ч., вин.п., кр. ф-ма; замества име на лице – той в предишното изречение;

Kiss Той и го са лични местоимения (които изучаваш в момента), но в изречението има още три  – тъй, всеки, си.

в. Кики остана много доволна. Искаше ú се да направи и друга пакост (Емилиян Станев).

ú 3л., ед.ч., дат.п., кр.ф-ма; замества Кики; в текста има свързваща функция

 

Зад. 15 Един селянин имал двама синове. Със синовете селянинът ходел да сече дърва. Веднъж решил да изпрати синовете сами в гората.

Редактиран вариант: Един селянин имал двама синове. С тях той ходел да сече сърва. Веднъж решил да ги изпрати сами в гората.

Чрез местоименията избягваме повторенията.

 

Интерпретации на литературни текстове

Интерпретации на литературни текстове.

Тестове

Тестове по български език на тема правопис и езикови правила. Разберете дали можете да пишете правилно.

 

Условия за ползване на разделите Части на речта, Части на изречението и Тестове (отговори)
Условия и начини за плащане
Вход за платените ресурси на сайта:
Вход за платените ресурси