- Страница 86

- Страница 86

Зад. 16 Нощта беше влажна и мрачна и браилските улици пустееха. (...) Само едно малко, тясно, защитено с железни пръчки прозорче светеше още. Това прозорче беше равно със самата земя и откриваше съществуването на една будна кръчма, с каквито бяха богати по онова време браилските пиаци. Ако се приближеше някой до ниската врата на тая кръчма и надникнеше хубаво в нея, щеше да види, благодарение на слабата виделина, дошла от един близък фенер, една вапсана дъска със следующия надпис: Народна кръчма на Знаменосецът! Такива чудновати надписи бяха на мода по онова време. (Иван Вазов)

            Показателни местоимения, употребени в текста:

            това – за посочване на близки лица и предмети; ср.р., ед.ч.; в изречението изпълнява службата на определение – това прозорче;

            тая - за посочване на близки лица и предмети; ж.р., ед.ч.; в изречението изпълнява службата на определение – тая кръчма;

            такива – за посочване на признаци на лица и предмети; м.р., мн.ч.; в изречението е определение – такива (чудновати) надписи

            онова – за посочване на за посочване на далечни лица и предмети; ср.р., ед.ч.; в изречението е определение – онова време;

Kiss Задачата изисква да се открият показателните местоимения, но в текста има и други видове и те са оцветени в синьо, за да ги видиш, да ги "усетиш".

 

Зад. 17 Решението и обяснението вижте в оцветеното каре под задачата.

 

Зад. 18 Морският бряг е място за отдих и почивка. Аз обичам слънцето и топлия ситен пясък, а тук е тяхното царство. Въздухът е чист и природата е чудесна. Такива и още много други са предимствата на морската почивка.

            Край морето има хиляди миди, които са разпръснати по пясъка. Над морето прелитат гларуси. Приятно е да слушаш шума на вълните. Аз обичам да разглеждам природата, обсипана с различни цветове. Тази е причината всяка година да ходим на почивка на море.

Примери за грешки: правописна грешка – опсипана редактиран вариант: обсипана

пунктуационна грешка: Аз обичам слънцето и топлия ситен пясък а туй е тяхното царство. Аз обичам слънцето и топлия ситен пясък, а тук е тяхното царство.

                                              

Интерпретации на литературни текстове

Интерпретации на литературни текстове.

Тестове

Тестове по български език на тема правопис и езикови правила. Разберете дали можете да пишете правилно.

 

Условия за ползване на разделите Части на речта, Части на изречението и Тестове (отговори)
Условия и начини за плащане
Вход за платените ресурси на сайта:
Вход за платените ресурси