- Страница 94

- Страница 94

Зад. 42Организира се екскурзия до Бачковския манастир, който е интересен и оригинален архитектурен паметник.

Най-разпространените форми на релефа са пукнатините, които се получават вследствие на земетресенията.

Баба Илийца тръгна из нощта за към Искъра, зад който я чакаше бунтовникът.

По пътя лети в галоп млад човек, чийто кон има голяма черна грива.

Местоимението който се съгласува с думата пред него, а местоимението чийто – с думата след него:

манастир (ед.ч.)  който (ед.ч.)

чийто (ед.ч.) кон (ед.ч.)

Съставените изречения са сложни; подчинените определителни изречения са свързани с главните чрез относителните местоимения, пред които се пише запетая. Когато пред относителното местоимение стои предлог, запетаята се пише пред него (зад който).

 

Зад. 43 Направените промени са отбелязани с червено.

            Костенурката, чиято глава се подаваше от черупката, допълзя до чешмата. Тя се смяташе за по-учена животинка от животните в гората, но кой го признаваше? Щом намереше някакъв вестник, го примъкваше в храсталака. Затова знаеше всичко, което ставаше на земята. Костенурката даже първа съобщи вестта, че хората се готвят да стъпят на Луната, и сияеше от това.

В текста са употребени различни  местоимения: лични (тя, го), показателни (онези, това), притежателни (нейната), въпросителни (кой, какъв), относителни (която, което), обобщителни (всичко).

кой го признаваше? – реторичен въпрос

мест. тя осъществява връзката между изреченията в текста

мест. го осъществява връзката между простите изречения в състава на сложното

 

Зад. 44    Веднъж дадох на моето коте да пие специално мляко и с изненада установих, че след около час малкото котенце се е превърнало в голям тигър. Той тръгна към мен с наперена походка и изръмжа гордо. Със силната си опашка блъсна вазата от масата и тя падна с трясък на пода. После тигърът показа острите си зъби и вместо да легне в скута ми, заплашително поклати глава. Аз малко се изплаших, но скоро разбрах, че всичко е измама. Тигъра го нямаше, а котето си беше същото като преди. Явно през последните дни съм гледала много телевизионни реклами за мляко.

♦  Примери за допуснати грешки:

при употребата на имена (същ. и прил.):

тигар вместо тигър

трясак вместо трясък

похотка вместо походка

телевизиони вместо телевизионни

при употребата на глаголи:

дадах вместо дадох

при употребата на местоимения:

мойто вместо моето

то вместо той (трябва да се съгласува с думата, която замества - тигър)

Интерпретации на литературни текстове

Интерпретации на литературни текстове.

Тестове

Тестове по български език на тема правопис и езикови правила. Разберете дали можете да пишете правилно.

 

Условия за ползване на разделите Части на речта, Части на изречението и Тестове (отговори)
Условия и начини за плащане
Вход за платените ресурси на сайта:
Вход за платените ресурси