- Страница 101

Зад. 13 ♦ Отрицателната форма за бъдеще време няма да се разделим има за цел да конкретизира – децата ще се разделят с класната стая, но няма да се рязделят с моливите и тетрадките, които ще бъдат с тях „под белите палатки“.

Тема на текста: Сбогуване с училището преди лятната ваканция

Поетът привлича вниманието на читателя към темата чрез повторението Сбогом, сбогом и чрез анафората (повторението на думата сбогом в началото на първия и втория стих).

Анафора – повторение на едни и същи звукови съчетания или думи в началото на стиховете, за да се подчертае значението на отделната дума и да се изрази по-силно чувството.

Нарушаването на правописните правила в поетически текстове е допустимо.

 

Интерпретации на литературни текстове

Интерпретации на литературни текстове.

Тестове

Тестове по български език на тема правопис и езикови правила. Разберете дали можете да пишете правилно.

 

Условия за ползване на разделите Части на речта, Части на изречението и Тестове (отговори)
Условия и начини за плащане
Вход за платените ресурси на сайта:
Вход за платените ресурси