Страница 14

Зад. 14 Най-голямото богатство за мене са моите родители. Те ме обичат искрено. Майката и бащата са нещо свято за мене. С тях аз мога да споделя всичко и да получа ценен съвет.

· първото и второто изречение са свързани чрез личното местоимение те ( замества моите родители)

· първото и третото изречение са свързани чрез синоними – майката и бащата = моите родители

 ·третото и четвъртото изречение са свързани чрез личното местоимение тях (замества майката и бащата)

Интерпретации на литературни текстове

Интерпретации на литературни текстове.

Тестове

Тестове по български език на тема правопис и езикови правила. Разберете дали можете да пишете правилно.

 

Условия за ползване на разделите Части на речта, Части на изречението и Тестове (отговори)
Условия и начини за плащане
Вход за платените ресурси на сайта:
Вход за платените ресурси