Web Analytics Made Easy - StatCounter


Страница 21

Зад. 34 Текст А: създаден е чрез разсъждаване върху начините за разлагане на едно съставно число на прости множители

               Текст Б: създаден е чрез разказване – съобщава какво се случва през есента и какво иска героят (заекът)

               Текст В: създаден е чрез описване на обект – малката черква


Зад. 37 За да успееш в състезанието, трябва да знаеш основното - кои думи са сродни и как се образуват.

Сродни думи – думи, които имат общ корен и близко значение. Образуват се като променяме представките и наставките; от глаголи образуваме съществителни, прилагателни  и обратно.

 

Eek В следващите примери с права черта са подчертани представките (само в първата дума с дадена представка), а с удебелен шрифт са изписани някои от най-често срещаните наставки. Така ще можеш да ги използваш и в други случаи.

  В първите десет думи коренът е означен с цветен правоъгълник; само в първите десет, за да имате възможност да го откриете в останалите думи.

· Разказвамразказ, разказвач, показвам, показалец, показател, показалка, казвам, доказвам, доказателство, приказвам, приказка, приказен, отказвам, отказ, преразказвам (думата съдържа две представки – пре и раз), преразказ, указвам, указател, указ, оказвам (помощ), изказвам, изказване, сказка(вид лекция), предсказвам (представки пред и с), предсказание, подсказвам, подсказване, подсказвач

          Eek Би могъл да се упражниш, като откриеш мястото на корена в останалите думи. Каква е ползата? Ако се научиш да откриваш корена на думите, лесно ще преодоляваш грешките при изписването им. Напр: знаем, че няма представка рас, а раз, няма представка прес, а през, няма представка пот, а под и няма да пишеш расказ (макар че така се произнася), а разказ, подпис и т. н.

Синоними : разказвам – разправям (нар.), описвам, обяснявам, излагам (мисли), развивам, развивам мислите си, разговарям (се), приказвам, думам (нар.), говоря, издумвам (разг.), казвам, правя (давам) описание, предавам

· Описвам описание, опис, пиша, писмо, писател, писалище, писалка, писец, краснопис, краснописец, записвам, запис (пощенски), записка (бележка), подписвам, подпис, подписник, разписвам, разписка, дописвам, дописка, преписвам, преписвач, преписка, приписвам, предписвам, предписание, вписвам, списвам (вестник), изписвам, отписвам

Синоними :   Описвам – разказвам, излагам (мисли), изобразявам, обрисувам, рисувам, чертая, начертавам, очертавам, охарактеризирам, давам описание (картина), характеризирам, определям

· Разсъждавам разсъждение, съждение, разсъдя съд, съдия, съдебен, отсъдя, присъдя, присъда

Синоними :   Разсъждавам – обмислям, премислям, мисля, помислям, обсъждам, размислям, размишлявам, съобразявам, разглеждам, анализирам, умувам, мъдрувам, философствам, колебая се, мисля си, казвам си, бия си главата, напрягам си мисълта

Навярно знаете, но да припомним, че синонимите се подреждат в синонимно гнездо, като се започва от най-близката по смисъл дума.

Справки за синонимите се правят в БЪЛГАРСКИ СИНОНИМЕН РЕЧНИК

Зад. 38 В текста, въпреки слабостите и нуждата от редактиране, има известно смислово единство – разказва се за почивката в местността Побит камък, намирането на котето и грижите за него.

 

Интерпретации на литературни текстове

Интерпретации на литературни текстове.

Тестове

Тестове по български език на тема правопис и езикови правила. Разберете дали можете да пишете правилно.

 

Условия за ползване на разделите Части на речта, Части на изречението и Тестове (отговори)
Условия и начини за плащане
Вход за платените ресурси на сайта:
Вход за платените ресурси