Страница 27

Зад. 3 Дума с правописна грешка                редактиран вариант

            Расписание                                                разписание

Думата е образувана от глагола пиша с представка раз: пиша разпишаразписание

            Полицеиска                                                полицейска

            Помош                                                         помощ

            Необходимос                                             необходимост

Интерпретации на литературни текстове

Интерпретации на литературни текстове.

Тестове

Тестове по български език на тема правопис и езикови правила. Разберете дали можете да пишете правилно.

 

Условия за ползване на разделите Части на речта, Части на изречението и Тестове (отговори)
Условия и начини за плащане
Вход за платените ресурси на сайта:
Вход за платените ресурси