Страница 28

Зад. 4 Изречение с пунктуационна грешка: Днес много хора имат мобилни телефони , и това им позволява да говорят когато са в движение.

Пред и , употребено еднократно, обикновено не се пише запетая, а пред когато се пише.

Редактиран вариант: Днес много хора имат мобилни телефони и това им позволява да говорят, когато са в движение.

 

Зад. 6 Двусмислието в текста е породено от неправилната употреба на предлога на вместо от.

Извинете, мога ли да премеря онзи костюм от витрината?

  • Ако използваме правилния предлог, текстът ще загуби смисъла си, няма да предизвиква смях. 

Зад. 7 Отг. В)

искрен – искрено, искрена, искрени

Когато прилагателното име в м.р., ед.ч. завършва на –ен, в ж.р., ср.р. и мн.ч. пишем едно Н (писмен – писмена, писмено, писмени), а когато завършва на нен, в ж.р., ср.р. и мн.ч. се получава двойно Н (съвременен – съвременна, съвременно, съвременни).

          

Зад. 8 Отг. В)

Не исписвам, а изписвам – думата е образувана от корена пис с представка из.

Малко са думите в българския език, които започват с ис: иск, искам, искра, искря, искрен, искърски, ислям, истерик, истина, исполин, истукан, история, истерия, Испания, Исперих, Исландия, Искър и техните сродни думи.

Да припомним, че сродните думи имат общ корен и близко значение: истина – истински – истинност и т.н.; искам – искане – поискам – прииска ми се и т.н.

Интерпретации на литературни текстове

Интерпретации на литературни текстове.

Тестове

Тестове по български език на тема правопис и езикови правила. Разберете дали можете да пишете правилно.

 

Условия за ползване на разделите Части на речта, Части на изречението и Тестове (отговори)
Условия и начини за плащане
Вход за платените ресурси на сайта:
Вход за платените ресурси