- Страница 102

Зад. 14 Задачата е анализирана след текстовете.

Зад. 15 ♦ видяха – основна форма (да) видя Глаголите с несамостойно сегашно време по-трудно се спрягат в минало несвършено време. Можеш да си помогнеш с ако - аз (ако) видех.

Минало свършено време                                                   Минало несвършено време

ед. число                             мн. число                 ¦                 ед. число                            мн. число

1 л.    аз видях                       ние видяхме                               аз видех                              ние видехме


 2 л.    ти видя                         вие видяхте                              ти видеше                           вие видехте


 3 л.    той (тя, то) видя            те видяха                                    той (тя, то) видеше                те видеха


 

играеха – основна форма играя

Минало свършено време                                                       Минало несвършено време

ед. число                                мн. число                                    ед. число                            мн. число

1 л.    аз играх                         ние играхме                                   аз играех                              ние играехме


 2 л.    ти игра                           вие играхте                                ти играеше                           вие играехте


 3 л.    той (тя, то) игра               те играха                                     той (тя, то) играеше              те играеха


 

Думи и изрази с преносно значение:

Пролетта пълнеше горите с мирис (…)

Реката постепенно отпадаше сякаш в изнемога (…)

Речниково и граматическо значение на думите:

начелонаречие за място; пред всички, най-отпред, в началото

изнемога същ. име, ж.р., ед.ч.; изнемощяване, физическа отпадналост

 

 

Интерпретации на литературни текстове

Интерпретации на литературни текстове.

Тестове

Тестове по български език на тема правопис и езикови правила. Разберете дали можете да пишете правилно.

 

Условия за ползване на разделите Части на речта, Части на изречението и Тестове (отговори)
Условия и начини за плащане
Вход за платените ресурси на сайта:
Вход за платените ресурси