- Страница 103

Зад. 16 Заменените глаголни форми са изписани с удебелен шрифт:

Текст А. Юлия едва дочаква края на разходката. Към обяд групата деца начело с леля Клара потегля обратно. Юлия забързва напред и както очаква, намира своите приятели в скривалището между шубраците в градинката. Щом трите момчета виждат Юлия, те скачат на крака и любопитно вперват очи в нея.

                                                                                                                                                                         (Павел Вежинов)

 

Зад. 17 Глаголите в текста са в сегашно време.

Преобразуване на текста в минало свършено време. Преобразуваните форми са изписани с удебелен шрифт.

…Очевидно мисията на първоучителите Константин (Кирил) и Методий не остана незабелязана в Рим. Те участваха във Венеция в диспут с немски духовници за правото славянският език да използва в богослужението. По блестящ начин защитаваха правото на славянските народи да слушат божието слово на родния си език. Двамата братя получиха покана да посетят Рим. Когато Константин и Методий се отзоваха, папата ги посрещна тържествено, благослови свещените книги на славянски език и ръкоположи някои от учениците им за свещеници.

                                                                                                                                                                            (Из учебник)

 

Зад. 18душата ми отиде в петите – изпитах голям страх

 

Зад. 19 Емилиян Станев описва пролетта с помощта на глаголи в  минало несвършено време.

Замяна на глаголните форми за минало несвършено време с форми за сегашно време:

Текст Б. Вън пролетта пълни горите с мирис на нови листа, реката постепенно отпада сякаш в изнемога, водите ú се прибират в коритото, клоните на върбите надвисват над вировете, където играят пъргави мрени, търсейки места за хвърляне на хайвера си.

                                                                                                                                                                             (Емилиян Станев)

Интерпретации на литературни текстове

Интерпретации на литературни текстове.

Тестове

Тестове по български език на тема правопис и езикови правила. Разберете дали можете да пишете правилно.

 

Условия за ползване на разделите Части на речта, Части на изречението и Тестове (отговори)
Условия и начини за плащане
Вход за платените ресурси на сайта:
Вход за платените ресурси