- Страница 106

Зад. 25Във втория микротекст ученикът представя улицата, на която живее: тя е прашна и шумна; по платното има много дупки, които стават все повече и все по-дълбоки, тротоарите са тесни и мръсни, а зеленината е малко. Отношението към описвания обект е изразено чрез подбора на думите ( прашна, шумна, тесни, мръсни) и чрез обобщението в последното изречение – да се разхождаш по тази улица е неприятно.

В третия микротекст ученикът представя своята стая: тя е чудесна. Описани са подробно предметите: легло, бюро, етажерка с книги, малък, но красив гардероб; стените, облепени със снимки на любими певци. Стаята е чиста и подредена. Отношението на петокласника към описвания предмет е изразено чрез подбора на думите (чудесна, красив, чиста, подредена)  и чрез обобщението в последното изречение – приятно му е да учи и да се забавлява в тази стая.

Интерпретации на литературни текстове

Интерпретации на литературни текстове.

Тестове

Тестове по български език на тема правопис и езикови правила. Разберете дали можете да пишете правилно.

 

Условия за ползване на разделите Части на речта, Части на изречението и Тестове (отговори)
Условия и начини за плащане
Вход за платените ресурси на сайта:
Вход за платените ресурси