- Страница 114

Зад. 2 Неусетно и незабелязано пролетта стигна пълния си разцвет и зимата се забрави като отколешен тежък сън. Поляните около логера, неприветливи и голи доскоро, сега весело се зеленееха, покрити с млада трева. Откъм северната страна имаше широк хълм. Там минаваше железопътната линия и от двете ú страни беше гората. (Йордан Йовков) 

неусетно – наречие за начин

незабелязано – наречие за начин

доскоро – наречие за време

сега – наречие за време

весело – наречие за начин

там – наречие за място

Наречията изпълняват службата на обстоятелствени пояснения.

Наречието там (на хълма откъм северната страна) служи за връзка между последните две изречения в текста

 

Зад. 3 Някои наречия и прилагателни имена си приличат. Като променим числото на думите в изречението, можем да видим, че наречията не се променят, а прилагателните имена се променят.

Момичето се обличаше скромно. → Момичетата се обличаха скромно. (Наречие)

Момичето имаше скромно облекло. → Момичетата имаха скромни облекла. (Прилагателно име)

Детето тихо запя. → Децата тихо запяха. )Наречие)

Детето затя с тихо гласче. → Децата запяха с тихи гласчета. (Прилагателно име)

 

Зад. 4 Децата пееха все по-хубаво, гледаха все по-весело и все по-гордо вдигаха глави.

 

Зад. 5 надолу – наречието е образувано от наречието долу + предлога на и се пише слято.

непрестанно – наречието е образувано от прилагателното име непрестанен; всички форми на тази дума, както и думите, образувани от нея, се пишат с двойно Н.

 

Зад. 6 Направените поправки са отбелязани с червен цвят.

            Нашата страна е богата на птици. Най-добре се чувстват онези, които се срещат в природния парк Витоша. Там има над 236 вида птици. 120 от тях гпездят в парка, а всяка пролет от хиляди години досега тук долитат 53 вида прелетни птици. Броят на тези видове, които прелитат през парка и се застояват на почивка, е над 164.

            Специалистите твърдят, че броят на птиците, които предпочитат да гнездят в горите на Витоша, непрестанно се увеличава.

Интерпретации на литературни текстове

Интерпретации на литературни текстове.

Тестове

Тестове по български език на тема правопис и езикови правила. Разберете дали можете да пишете правилно.

 

Условия за ползване на разделите Части на речта, Части на изречението и Тестове (отговори)
Условия и начини за плащане
Вход за платените ресурси на сайта:
Вход за платените ресурси