- Страница 121

Зад. 21 В текста преобладават елементи на повествование: вечеряхме, решихме да се приберем, заваля, започнаха да летятпарчета лед, парче лед се разби, градушката продължи, всичко приключи, дъждец, остана да ръми, облаците се разнесоха.

            Редактиран вариант:

            Веднъж в края на пролетта заваля градушка. От небето започнаха да падат парчета лед. Някои бяха малки като дребни камъчета, но имаше и по-големи – колкото орех или малка ябълка. Листата на дърветата скоро бяха обрулени и съборени на земята, Всичко: покривите на къщите, градините и улиците побеляха от ледените топчета.

            Градушката продължи няколко минути. После заръмя лек дъждец. Скоро облаците се разнесоха.

 

Зад. 22 Ученикът описва природното явление земетресение.

            Редактиран вариант:

           Явлението, което описвам, се случва сравнително рядко. Но когато стане, е много опасно и много хора изчезват или умират. Земетресенията са резултат е от внезапното и бързо разместване на земните пластове. Съпроводено е с появата на сеизмични вълни, пораждащи трептения в земните пластове и повърхност. Настъпва като следствие от натрупване на напрежение и деформации в земната кора.

            Това явление предизвиква огромни човешки трагедии.

Интерпретации на литературни текстове

Интерпретации на литературни текстове.

Тестове

Тестове по български език на тема правопис и езикови правила. Разберете дали можете да пишете правилно.

 

Условия за ползване на разделите Части на речта, Части на изречението и Тестове (отговори)
Условия и начини за плащане
Вход за платените ресурси на сайта:
Вход за платените ресурси