- Страница 126

Зад. 3 Фонетичен анализ на думите:

Как са означени звуковете при писането на думите зидарят, лют, лято, Йовко, свещ, ябълка?

В кой от случаите една буква се използва за означаване на един звук, един звук се отбелязва с две букви, с една буква се означават два звука?

зидарят [зидарьът] 7 букви и 7 звука; ь означава, че звукът р  е мек съгласен звук

лют [льут] 3 звука и 3 букви; ь означава, че звукът л е мек съгласен

лято [льато] 4 звука и 4 букви; ь означава, че звукът л е мек съгласен звук

Йовко [Йофко] 5 звука и 5 букви

свещ [свешт] 5 звука, означени с 4 букви; с буквата щ се отбелязват два звука ш и т

ябълка [йабълка] 7 звука, които са означени с 6 букви; с буквата я се отбелязват 2 звука й и а

 

Зад.4 Несъответствие между изговор и правопис има при думите аз [ас], скреж [скреш], лед [лет], сняг [сньак], всичко [фсичко], мраз [мрас].

 

Зад. 5 Проверка на правописа се прави чрез други форми на думата; най-често чрез формата за множествено число или членуваната форма:

аз аза, азът

скреж скрежа, заскрежен

лед леда,ледове

сняг снега, снегове

мраз мразът

 

Зад. 6 Кожуха е подлог в изречението (сняг ми е кожуха – кожухът ми е сняг) и би трябвало да се членува с пълен член. Правилната форма на притежателното местоимение е моята, а не мойта. Но отклоненията от правописните норми са обусловени от изискванията за рима и ритъм, характерни за поетичната реч.

 

Зад. 7 Фонетичен и правописен анализ на думите:

хазяйката [хазьайката] 9 букви, 9 звука (гласни – а, а, а, а; съгласни – х, з, й, к, т)

млад [млат] 4 букви, 4 звука (гласни – а; съгласни – м, л, т)

сготвена [зготвена] 7 букви, 7 звука (гл. – о, е, а; съгл. – з, г, т, в, н)    

вкусна [фкусна] 6 букви, 6 звука (гл. – у, а; съгл. – ф, к, с, н)          

задния [заднийъ] 6 букви, 7 звука (гл. – а, и, ъ; съгл. – з, д, н, й) Броят на буквите и звуковете не съвпада

изведнъж [изведнъш] 8 букви, 8 звука (гл. – и, е, ъ; съгл. – з, в, д, н, ш)

 

Зад. 9 Отг. б)

Правилносгази (звучният съгласен звук г озвучава беззвучния с; той се чува като з, но се пише с)

 

Зад. 10 Отг. г)

претрупвам

Редактиране на допуснатите грешки:

Футбол; сбогом; предходен

 

Зад. 11 Отг. б)

Отщипвам [отштипвам] – 8 букви, 9 звука (Деветте звука в думата са означени с осем букви, защото буквата щ съдържа два звука – ш и т.)

 

Зад. 12 Отг. а)

Няма грешка в изговора на [претседáтельът]; председателят

Редактирани варианти :

зидарят [зидáрьът]

нарисувах [нарисвах]

четат [четът]

 

Интерпретации на литературни текстове

Интерпретации на литературни текстове.

Тестове

Тестове по български език на тема правопис и езикови правила. Разберете дали можете да пишете правилно.

 

Условия за ползване на разделите Части на речта, Части на изречението и Тестове (отговори)
Условия и начини за плащане
Вход за платените ресурси на сайта:
Вход за платените ресурси