- Страница 127

 

Зад. 13 • бял [бьал]в едносрични думи променливото я се пише и произнася я;

вятър[вьатър]пред твърда сричка (-тър) променливото я се пише и произнася я;

дядо[дьадо]пред твърда сричка (-до)

 

Зад. 15 Отг. б)

Допусната е грешка при изговора на [гольами]; правилно е [големи], защото променливото я стои пред мека сричка (-ми).

 

 

Интерпретации на литературни текстове

Интерпретации на литературни текстове.

Тестове

Тестове по български език на тема правопис и езикови правила. Разберете дали можете да пишете правилно.

 

Условия за ползване на разделите Части на речта, Части на изречението и Тестове (отговори)
Условия и начини за плащане
Вход за платените ресурси на сайта:
Вход за платените ресурси