- Страница 129

Зад. 20 • зрънце

кълбо – една съгласна след -ъл-; други форми: кълбото, кълба, кълбата; сродни думи: кълбовиден, кълбовидност, кълбообразен

дължина – една съгласна след -ъл-; други форми: дължината, дължини, дължините; сродни думи: продължение, продължителност, продължавам, удължа, удължавам, удължаване, удължен, удължение, удължител, надлъж, надлъжен, издължа (се), издължен, издължаване

кърпа – една съгласна след -ър-; други форми: кърпата, кърпи, кърпите; сродни думи: кърпичка, кръпка, кърпен, кърпикожух, кърпеж

първенство – една съгласна след -ър-; други форми: първенството, първенства, първенствата; сродни думи: първенец, първоизточник, първокачествен, първоначален, първобитен, първобългарски, първокласен, първокласник, първолаче, първообраз първороден, първосигнален

грък – едносрична дума; други форми: гърка, гъркът, гърци, гърците; сродни думи: гъркиня, гъркоман, гъркоманство, гъркомански, гъркофилство, гъркофил, гъркофилски, гърчеене

хълцам – една съгласна след -ъл-; други форми: хълцах, хлъцна, хълцане, хълцащ, хълцал, хълцайки и мн. др.; сродни думи: разхълцам се, хълцукам, хълцукане, хълцукване, хълцуквам

хвръкна – две съгласни след -ръ-; други форми: хвръкнаха, хвърчащ, ще хвърча, хвърчал съм и мн. др.; сродни думи: хвърчило, хвъркат, хвърковат, подхвръкна, прехвърча, дохвърча, захвърча

eekНе можем да запишем всички форми на думите хълцам и хвръкна защото са глаголи, а те имат много форми: само в изявително наклонение всеки глагол има 54 форми (9 глаголни времена х 6 форми); към тях трябва да прибавим 54 преизказни форми; формите на 5 причастия и отглаголното съществително име и 2 наклонения, а ако прибавим и отрицателните глаголни форми – по-добре да не ги смятаме, нали?

 

Зад. 22 грънчар, гръцки, тръстика, връвчица, кълцам, повърхнина, вълк

 

Зад. 23 гръм – гърмеж, гръмване, гръмовен, гръмотевица, гръмотевичен, гръмовержец, гръмогласен, гръмна, гръмоносен, гръмоотвод, гръмък, гръмотрън, загърмя, прегърмя

жълт – жълтурче, жълтък, жълтъчен, жълтеене, жълтичък, жълтеникав, жълтеница, жълтина, жълтица, жълто-зелен, жълто-черен, жълто-син, жълто-червен, пожълтявам, пожълтяване, прежълтя, прежълтяване

 

Зад. 24 остър (остри), рекъл (рекли), текъл (текли)

Проверяваме дали думата съдържа непостоянно ъ с множествено число.

eek Това знание ни помага, когато се колебаем дали да напишем а или ъ в края на думата – ако гласната в множествено число изчезне – пишем ъ, ако остане – пишем а.

 

Зад. 25 Петър – Петре, Петровден; Александър – Александре, Александра (звукът ъ изчезва)

 

Зад. 26 компютър – компютър, компютърът, компютри, компютрите, (двейсет и пет) компютъра

литър – литъра, литърът, литри, литрите, (пет) литра

метър – метъра, метърът, метри, метрите, (два) метра

министър – министъра, министърът, министри, министрите, (двама) министри

театър – театъра, театърът, театри, театрите, (двайсет) театъра

термометър – термометъра, термометърът, термометри, термометрите, (шест) термометъра

 

Зад. 27 Отг. а)

Правилно е донесъл (донесли)

Интерпретации на литературни текстове

Интерпретации на литературни текстове.

Тестове

Тестове по български език на тема правопис и езикови правила. Разберете дали можете да пишете правилно.

 

Условия за ползване на разделите Части на речта, Части на изречението и Тестове (отговори)
Условия и начини за плащане
Вход за платените ресурси на сайта:
Вход за платените ресурси