Web Analytics Made Easy - StatCounter

Български език - 5 клас, изд. "Просвета-София"

Български език за 5 клас, изд. Просвета-СофияБЪЛГАРСКИ ЕЗИК, 5 КЛАС
Издателство „ПРОСВЕТА - СОФИЯ” , М. Васева, В. Михайлова

Първи Раздел: Езикът-общуване и текст
Урок  1. Речева ситуация
- Страница 12
- Страница 13
Урок 2. Предмет и тема на общуването
- Страница 16
- Страница 17
Урок 3. Предметът на общуването и глаголите в текста
- Страница 20
- Страница 21
Урок 4. Употреба на глаголните времена
- Страница 24
- Страница 25
Урок 5. Цел на общуването
- Страница 28
- Страница 29
Урок 6. Условия на общуването
- Страница 32
- Страница 33

Втори Раздел: Думата – строеж и значение
Урок 8. Думите
- Страница 40
- Страница 41
Урок 9. Морфемите – строители на думата
- Страница 44
- Страница 45
Урок 10. Форми на думата
- Страница 48
- Страница 49
Урок 11. Променливо я
- Страница 52
- Страница 53
Урок 12. Непостоянно ъ, подвижно ъ
- Страница 56
- Страница 57
Урок 13. Значение на думата
- Страница 60
- Страница 61
Урок 14.  Видове думи според звуковия им състав и лексикалното им значение
- Страница 64
- Страница 65

Трети раздел: ГРАМАТИКАТА – части на изречението и части на речта
Урок 16. Изречението и думите
- Страница 72
- Страница 73
Урок 17. Граматика на езика
- Страница 76
- Страница 77
Урок 18. Главни части на изречението
- Страница 80
- Страница 81
Урок 19. Съставно сказуемо
- Страница 84
- Страница 85
Урок 20. Допълнение
- Страница 88
- Страница 89
Урок 21. Обстоятелствено пояснение
- Страница 92
- Страница 93
Урок 22. Определение
- Страница 96
- Страница 97
Урок 23 Видове определения
- Страница 100
- Страница 101
Урок 24 Частите на изречението и личното местоимение
- Страница 104
- Страница 105
Урок 25 Частите на изречението и въпросителното, огносителното, показателното местоимение
- Страница 108
- Страница 109
Урок 26 Еднородни части в простото изречение
- Страница 112
- Страница 113
Урок 27 Думи без места в изречението
- Страница 116
- Страница 117

 

Интерпретации на литературни текстове

Интерпретации на литературни текстове.

Тестове

Тестове по български език на тема правопис и езикови правила. Разберете дали можете да пишете правилно.